به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا)؛ طی بازدیدهای صورت گرفته از سوی کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل  معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرداد ماه سال جاری، تعداد ١۵ قلم داروی قاچاق به ارزش ۴۰۹۲۰۰۰۰ ریال از یک عطاری در شهر رشت، کشف و توقیف شد.
لازم به ذکر است؛ پرونده واحد متخلف جهت رسیدگی و اقدامات قانونی بعدی به مراجع قضایی ارسال شد.