جارستان-گران‌ترین الماس جهان در نمایشگاهی در پاریس رونمایی شد. یک جواهرساز سوئیسی این الماس گران‌بهاء را به قیمت ۶۰ میلیون دلار آمریکا که حدود ۵۸ میلیون یورو است، خریداری کرد. این الماس زیبا صورت فلکی نام‌گذاری شد.

انتخاب