جارستان:در پی اعلام گزینه های پیشنهادی از سوی شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان گیلان که با واکنشهای مختلفی از سوی فعالین سیاسی اصلاح طلب مواجه شد ، جمشید رسایی ، دبیر انجمن اسلامی مهندسان گیلان در پاسخ به خبرنگار ما به شرح نظرات این انجمن پرداخت.
جمشید رسایی گفت : با توجه به ابهاماتی که برخی دوستان در خصوص موضوع تعداد آراء گزینه های مطرح شده در جلسه شورای هماهنگی داشتند انجمن اسلامی مهندسان گیلان به شورای هماهنگی پیشنهاد داده که هر یک از تشکلهای عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان گزینه های مد نظر خود را تا زمان مشخصی به صورت مکتوب به شورای هماهنگی معرفی نمایند و پس از آن شمارش آرا انجام شود و مستندات هم در سوابق بماند ، پس از شمارش آرا هر چند نفر از عزیزان که از نصاب دو سوم برخوردار شوند از طرف شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان به وزارت کشور معرفی شوند .
دبیر انجمن اسلامی مهندسان گیلان با اشاره به اینکه این نحوه اقدام هم تشکیک ایجاد شده در مورد آرا و نصاب اخذ شده را رفع می کند و هم ایجاد شفافیت می نماید افزود با این نحوه اقدام مسئولیت پاسخگویی بعدی هم معلوم خواهد شد بدین ترتیب احزابی که گزینه آنان به عنوان استاندار منصوب شود باید پاسخگوی اقدامات او باشند .
رسایی اضافه کرد : خوشبختانه تعدادی از احزاب هم با این پیشنهاد موافق هستند و امیداواریم با تاکید رییس دوره ای شورای هماهنگی و پیگیری دبیر محترم این اقدام سریعا اجرایی شود و نقطه نظرات شورا معلوم و اعلام گردد .
وی در پایان تاکید کرد : انتظار این است که احزاب هم با اقدام فوری در این زمینه به هیات رییسه کمک نمایند تا جمعبندی نهایی سریعتر امکانپذیر گردد .