جارستان- مدیریت باشگاه داماش گیلان بعد از چند روز مذاکره با گزینه های مختلف برای قبول پست مدیر رسانه ای ، بالاخره با میثم محبوب به توافق رسید و وی را به عنوان مدیر روابط و مدیر رسانه ای باشگاه منصوب نمود .

میثم محبوب دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران و از خبرنگاران ورزشی جوان ولی با سابقه گیلان است.