جارستان-سعیدطالبی چابک:عصر روزیکشنبه جلسه ای در رامسر برگزار شد که حکایت از تلاش افرادی برای الحاق رامسر به گیلان داشت.

🔸 حاضرین در جلسه که اعتقاد داشتند کم لطفی مرکز نشینان استان مازندران به شهرستان های غربی مازندران خصوصا رامسر دلیل اصلی انگیزه آنها برای پیگیری الحاق رامسر به استان گیلان می باشد به موارد قانونی آن نیز اشاراتی داشتند که وزارت کشور موظف است طبق ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری رامسر را به نزدیکترین مرکز استان متصل نماید و این کار وظیفه دولت است.
با این توصیف ،این نخستین بار در تاریخ منطقه است که الحاق رامسر به استان مجاور پیگیری می شود.

جدای از اینکه سابقا رامسر و بخشی از تنکابن قسمتی از خاک استان گیلان بود ولی فعالان اجتماعی همیشه در پی تشکیل استانی جدید در غرب مازندران و شرق گیلان بودند.

از دلایل دیگری که طرح استانی شدن غرب مازندران را با سستی مواجه ساخت بحث ساختار جغرافیایی استان جدید بود.
از طرفی گیلانی ها و نمایندگان شان تمایل چندانی به ایجاد استان جدید نداشتند و از طرفی دیگر بحث مرکز این استان جدید مورد توافق همگان نبود.
نوشهری ها و چالوسی ها خود را در مرکزیت استان جدید محق می دانستند. تنکابنی ها هم از نظر قدمت تاریخی، خود را در مرکزیت استان جدید محق می دانستند.

حال با توجه به طرح الحاق رامسر به گیلان می توان به نکاتی اشاره کرد.

🔹

با احترام به مردم شریف رامسر، و با علم به ارزش های گوناگون این شهرستان باید به این نکته اشاره کرد که مسئله ای که در حال پیگیری هست، درخواست الحاق به استان گیلان بوده، نه دعوت گیلان برای این الحاق
با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده مطرح شدن طرح الحاق، کم توجهی و نادیده گرفته شدن ظرفیت های رامسر از سوی مسئولین استان عنوان شده، باید به این مسئله توجه ویژه ای شود که در صورت به ثمر رسیدن طرح، تا چه اندازه به خواسته ها و انتظارات خود خواهند رسید. با وجود پتانسیل های بالای رامسر، طبیعی است که پس از الحاق به استان گیلان به دنبال جایگاه درخور و امتیازات قابل توجهی باشند. اما این اهداف تا چه اندازه در دسترس خواهد بود؟
با وجود شهرستان های قدرتمند گیلان که در زمینه های گوناگون مدعی و شایسته اند.

ممکن است که از مسئله الحاق رامسر به گیلان در جهت القای احساس خطر و به تبع آن جلب توجه ویژه ی مرکزنشینان استان مازندران به رامسر استفاده شود. با توجه به پیشرفت رسانه ها و ارتقای سرعت انتقال اخبار اگر هدف اصلی از پیگیری طرح، موارد فوق باشد، تاثیر چندانی نخواهد داشت. نمی شود هیچ جنگ و جدلی را با نشان دادن نقشه عملیات بُرد.
مصاحبه ها و یادداشت های مردم در فضای مجازی حاکی از این است که اکثر مردم شهرستان رامسر با توجه به سهل الوصول نبودن تشکیل استان جدید، با طرح الحاق به گیلان موافق هستند.

با توجه به پتانسیل رامسر در زمینه های متعدد، داشتن فرهنگ و زبان بسیار نزدیک و اشتراکات بسیار بین مردم آن با شرق گیلان و مخصوصا چابکسر، داشتن ییلاق مشترک و پیوندهای خویشاوندی فراوان، می توان با پیگیری صحیح این طرح و تعامل با شهرستان های استان گیلان و نگاهی منصف و متعادل، ابتدا به۵ خواسته ی مردم رامسر جامه ی عمل پوشاند، و پس از آن امیدوار بود که این شهرستان با توجه به قابلیت های بالای خود، به جایگاه شایسته ای در استان برسد.