حسین نحوی نژاد پس ازچهار سال مجددا بعنوان مدیرکل بهزیستی استان گیلان منصوب شد.

جارستان:«وحیدقبادی دانا» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی «دکتر حسین نحوی نژاد» را به عنوان مدیرکل بهزیستی استان گیلان منصوب کرد.

دکترحسین نحوی نژاد یکی ازمدیران موفق سازمان بهزیستی پیش از این به عنوان معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ازسال ۱۳۹۴مشغول به انجام وظیفه بود و قبل ازآن بعنوان مدیرکل سازمان بهزیستی استان گیلان فعالیت می‌کرد.