جارستان-پاکستان – برخورد دو قطار با ۶ کشته و بیش از صدها زخمی

ایرنا