جارستان- باشگاه پیکان عکسی را از خودروی نیسانی که به دره سقوط کرد و پدر و مادر بهادر عبدی نیز در آن حضور داشتند و درگذشتند را منتشر کرد.

 باشگاه پیکان عکسی را از خودروی نیسانی که به دره سقوط کرد و پدر و مادر بهادر عبدی نیز در آن حضور داشتند و درگذشتند را منتشر کرد.

این خودرو که ۹ سرنشین داشت، در جاده کلاردشت-عباس آباد واژگون شد و این حادثه ۳ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت.

thm_993_1848430_961