💢جارستان:بنا براطلاع واصله ، مرتضی عاطفی ازسمت مدیرکلی روابط عمومی استانداری گیلان استعفا داد.

♨️از دلایل این استعفااخبارموثقی در دست نیست امادوران عاطفی درروابط عمومی استانداری دوران پرفراز ونشیبی محسوب میشدتاآنجا که عملکرداوموافقان ومخالفان فراوانی درنزدافکارعمومی داشت وحتی عده ای تلاش اورابرای بازتاب مطلوب اخبار استانداری ودرراس آن استاندار جوان گیلان کافی نمی دانستند!

‼️عاطفی که اسنادمشخصی از حضوراودرسالهای۹۲و۹۶درستاد انتخاباتی دکترحسن روحانی وجود ندارد،به دلیل نزدیکی باثابت قدم در کارنامه خودمدیریت منطقه۲ شهرداری رشت،ریاست سازمان فرهنگی وورزشی وسازمان پسماند شهرداری رانیزعهده داربود.

⁉️امادرخصوص برخی مسایل دوران مدیریتی عاطفی!ازدوران مدیریت پسماند تانارضایتی اصحاب رسانه دردعوت واستقبال رئیس جمهوری بعنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری_ وارتباطات خاص محیط این حوزه ازاستانداری،جارستان بزودی باانتشاراسنادی اززوایایی این موضوعات درخدمت مخاطبین محترم خواهدبود.
🔺 بازنشرمطالب باذکرمنبع بلامانع است.

✳️جارستان به وسعت یک استان

🔽🔽🔽

🆔 @jarestannews