مدیر کل میراث فرهنگی گیلان گفت: روند ثبت خانه کودکی ابتهاج همچنان در جریان است.

جارستان :شهرود امیر انتخابی ضمن ابراز تاسف در مورد تخریب خانه آصف موسوم به خانه کودکی ابتهاج شاعر برجسته گیلانی گفت : روند ثبت ملی خانه از سال ۹۶ آغاز شد و با توجه به حساسیت موضوع روند ثبت ملک در شورای ثبت آثار کشور و با برگزاری جلسات مکرر با شهرداری و شورای شهر رشت مقرر شده بود تا بنای مورد نظر با تامین اعتبار ازسوی شورای شهر رشت خریداری شود و اعتباری برای خرید نیز در نظر گرفته شد.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گیلان افزود : این اداره کل پرونده ثبت بنا را به شورای ثبت آثار تاریخی طبیعی و معنوی کشور ارسال کرد و این شورا نیز نسبت به جلب رضایت مالکین برای ثبت ملک دعوت بعمل آورد که متاسفانه مالکین در جلسات شورای ثبت حاضر نشدند.
امیر انتخابی ادامه داد : با این حال روند بررسی پرونده ثبت بنا مسکوت نماند و در ۲۵ اسفندماه ۹۷ جلسه ای با حضور کارشناسان استان و اعضا کمیته آثار تاریخی طبیعی و معنوی کشور مبنی بر پیگیری روند ثبت بنا برگزار و مقرر شد سازمان در خصوص دعوت مجدد از مالکین فعلی و مذاکره در خصوص جلب رضایت ایشان اقدامات لازم را بعمل آورد و در صورت عدم رضایت مالکین سازمان راسا در خصوص ثبت اثر اقدام نماید.
وی افزود : متاسفانه ، ۲ روز بعد از جلسه شورای ثبت سازمان و در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ شهرداری منطقه یک رشت بدون هماهنگی با این اداره کل نسبت به صدور مجوز تخریب و ساخت و ساز ملک به مالکین فعلی اقدام و در حال حاضر نیروهای یگان حفاظت این اداره کل نیز جلوی تخریب را گرفته اند. 
امیر انتخابی ضمن ابراز تاسف بابت تخریب اماکن در روزهای تعطیل و جمعه، گفت : شهرداری اقدامی نادرست انجام داده است و نباید به ملکی که پرونده اش در جریان است و شورای شهر نیز اصرار بر تملک بنا دارد ، مجوز تخریب و ساخت و ساز بدهد و در این زمینه شهرداری باید پاسخگو باشد.