اخرین دور مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور در شال ۹۷ به میزبانی صومعه سرا در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۸ برگزار می گردد.

بخشنامه مسابقات و زمان بندی مسابقات به شرح زیر می باشد