جارستان-دلیل این استعفا در جلسه فوق العاده خانه مطبوعات طبق ابلاغ مدیر عامل درروز شنبه ۲۰ شهریورماه امسال عنوان می شود .


گفتنی است که زمزمه استعفای وی از دو ماه گذشته در محافل رسانه ای مطرح بود و به خاطر برگزاری مراسم روز خبرنگار به تعویق افتاد.

بر طبق اساسنامه در صورت استعفای یکی از اعضای هیات مدیره ، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد و در صورت پذیرفته شدن این استعفا طاهره ریحانی به جمع اعضا هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان می پیوندد.

اما شنیده ها حاکی بر این است علی کریمی پاشاکی هم قصد ارایه استعفا در جلسه روز شنبه دارد و در این صورت با استعفای دو نفر از هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان به تعطیلی کشیده خواهد شد تا مجمع برگزاری انتخابات را انجام بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان

جارستان-حسین داداشی رییس هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان استعفا نامه خود را به خانه مطبوعات تقدیم کرد.