جارستان- بدهی بانک ها به بانک مرکزی بازهم روند صعودی را طی کرده و در اردیبهشت ماه امسال با ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تسنیم، تازه ترین روایت آماری از تغییر شاخص های اقتصادی نشان میدهد که تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۸۳ هزار میلیارد تومان به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی درحالی رخ داده که پیش از این بانک مرکزی با سیاست های اعمالی خود از کاهش بدهی بانک ها به این بانک بعنوان یکی از دستاوردهای مهم مدیریتی سیاست گذاران پولی دولت یازدهم خبر می داد.

بدهی بانک ها درحالی از اسفند تا اردیبهشت ماه ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که آمار بانک مرکزی نشان میدهد در این مدت شاخص بدهی نظام بانکی به این بانک ۶٫۸ درصد افزایش یافته است.