جارستان- ریاست شورای اسلامی شهربابل یکی بزرگ ترین شهرهای مازندران شامگاه یکشنبه با برگزاری انتخابات هیات رئیسه در اختیار یکی از بانوان قرار گرفت.

به گزارش ایرنا؛ اعضای شورای اسلامی شهر بابل در این انتخابات ، سکان این شورا را برای آخرین سال فعالیت به ‘ مرمر فیروزپور ‘ سپردند.

فیروزپور با هفت رای از ۱۳ رای اعضای شورای اسلامی شهر بابل به عنوان رئیس انتخاب شد و ‘ جواد خانپور ‘ هم در این جلسه با همین تعداد رای نایب رئیس شد.

ریاست سومین سال شورای چهارم بابل بر عهده فرامرز ابوالحسنی بود و در سال اول و دوم هم به ترتیب محمد علی عباسی و مرتضی کاردگر این سمت را بر عهده داشتند.

بابل با بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت بزرگ ترین شهر مازندران است.

پیش از این هم اعضای شورای اسلامی شهر نوشهر ‘ شعله مصطفی پور ‘ را به عنوان رئیس شورا انتخاب کرده بودند .