اعضای جوان رشتی به ۳ بیمار نیازمند اهداء شد.


دکتر حسین زاده افزود : کبد و یک کلیه این جوان برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد و یک کلیه دیگر به بیماری در بیمارستان رازی رشت پیوند زنده شد.

وی گفت : جوان رشتی چند روز پیش براثر تصادف با موتور سیکلت دچار مرگ مغزی شده بود.

اعضای بدن ۲۴ گیلانی از ابتدای سال تاکنون اهدا شده است .

مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد : کبد و ۲ کلیه ساجد صدیقی جوان ۲۶ ساله رشتی در بیمارستان رازی رشت اهداء شد.

خبرنگاران جوان