جارستان- جلسه تعیین هیئت رییسه سال چهارم شورای چهارم پس از دو بار آبستراکسیون و لغو جلسه،عصر امروز برگزار شد د قایقی بعد بدلیل سومین آبستراکسیون متوالی لغو گردید!
با توجه به پایان مدت قانونی هیئت رییسه ی سال قبل، این جلسهبه ریاست فرماندار رشت آغاز شد تا تکلیف شورا را روشن کند.منا ابروفراخ، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری رشت نیز همراه با عیسی مهدوی در جلسه حضور داشت تا او را یاریگر باشد.

فرماندار رشت ضمن خیرمقدم به خبرنگاران،اظهار داشت:امیدواریم در سال پایانی شورا،شاهد خدمات ارزنده ای از سوی شورا باشیم. او ضمن تقدیر از اعضای شورا  وارد دستور جلسه شد که با کاندیداتوری ناگهانی فرانک پیشگر و چرخش ناگهانی او به سمت جناح اقلیت، اینبار حاضران دو جلسه یقبلی ترجیح دادند جلسه را ترک کنند و این جلسه نیز به سان دو جلسه ی قبلی لغو شد.

فرماندار در پایان جلسه ی یازده دقیقه ای اعلام کرد که  جلسه از حد نصاب افتاد.

وی با عذرخواهی از اصحاب رسانه اعلام کرد: جلسه ی بعدی روز آینده، ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

عیسی مهدوی تاکید کرد: اعضاء شورا دقت کنند که نگاه ۷۰۰هزار نفر به آنها است. اگر شورا نتواند وظیفه خود را انجام بدهد و خلاء ایجاد شود، همه باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: اگر شهردار بخواهد طرحی رو فوریتی بدهد به شورا،چه کسی باید پاسخ دهد؟

پیشگر یکماه پیش و در جریان استیضاح شهردار هم بطور ناگهانی دچار چرخش شده  و با طرح مسایلی همچون شهردار شدن رضا جمشیدی  باعث ابقای شهردار رشت شده بود.