جارستان-عکس عاشقانه بنیامین بهادری و همسرش شایلی ابراز عشق بنیامین بهادری و همسرش شایلی به همدیگر در گوشی موبایل


بنیامین بهادری که مدتیست با شایلی ازدواج کرده است و ازدواج بنیامین بهادری و شایلی بر اساس عشق بوده است و به همدیگر علاقه شدید دارندعکس عاشقانه ای از گوشی هایشان منتشر کرده است .

عشق بنیامین بهادری و همسرش شایلی

عشق بنیامین بهادری و همسرش شایلی

عشق بنیامین بهادری و همسرش شایلی که در صفحه موبایل این دو فریاد زده شده است در عکسی در صفحه اینستاگرام بنیامین بهادریمنتشر شده است .

صفحه اینستاگرام بنیامین بهادری با انتشار عکس جالبی که برخی این عکس را معنای عشق فراوان بنیامین بهادری و همسرش تعبیر کرده اند از حضور در مشهد مقدس خبر داده اند .

در این عکس دو صفحه موبایل که در یکی عکس بنیامین بهادری و در دیگری عکش شایلی همسر بنیامین بهادری به عنوان تصویر زمینه انتخاب شده است وجود دارد .

عکس عاشقانه بنیامین بهادری و همسرش شایلی را مشاهده میفرمایید .

عشق بنیامین بهادری و همسرش شایلی

عشق بنیامین بهادری و همسرش شایلی

برخی مفهوم این عکس را اینگونه فرض کرده اند که بنیامین بهادری عکس همسرش را بر گوشی خود قرار داده و همچنین شایلی عکس بنیامین بهادری را بر گوشی خود قرار داده که عشق فراوان این دو به همدیگر را نشان میدهد .

بنیامین بهادری با انتشار عکس بالا نوشت :

یه گوشه ى دنج تو بهترین جاى دنیا حرم امام رضا

اولی ها