جارستان خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده است که آمریکا و متحدانش به توافقی محرمانه بر سر رفع برخی محدودیت های ایران دست یافته اند.


خبرگزاری رویترز در گزارشی که آن را اختصاصی خوانده است نوشت: آمریکا و کشورهای دیگر به توافق محرمانه ای که بر اثر آن معافیت هایی برای ایران پس از توافق هسته ای در نظر گرفته شده دست یافته اند.
بنابر این گزارش واشنگتن و آنچه متحدانش خوانده شده است به توافق محرمانه ای دست یافتند که بر اساس آن ایران این اجازه را دارد برخی از محدودیت هایی که در توافق هسته ای برای این کشور پدید آورده است اجرا نکند.