اگر چه بازی تیم ملی ایران مقابل قطر چنگی به دل نزد اما انرژی متراکم ورزشگاه آزادی که با بازی چرک قطری ها به حداکثر رسیده بود با گل گوچی منفجر شد.

 


جارستان-حال و خوای نیمکت ایران را بعد از گل قوچان نژاد تماشا می کنید. این وسط بیش از همه ، نکونام را دنبال کنید؛ مربی تیم ملی ایران که به مروز از کادر خارح می شود و می رسد به جایی که نباید! البته مهدی ترابی هم به جای خود بازیکنی که اولین برگه تعویض را گزفت اما روی نیمکت باقی ماند؛ بازیکنی که در این صحنه نشان می دهد عاشق تیم ملی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش سه