جارستان- از این پس دستگاه اذان گو سه بار قبل از موعد نماز با پخش ترنم گوش نواز اذان شهروندان را به سوی معنویت و حرکت به سمت اقامه نماز دعوت می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ رشت، بعد از افتتاح پیاده را مرکزی رشت پخش اذان قبل از اوقات شرعی نماز از جمله دغدغه های اعلام شده متولیان فرهنگی بود که با ابتکار شهرداری منطقه ۲ رشت این مهم با خرید و نصب یک دستگاه اذان‌گوی هوشمند برطرف شد.

از این پس دستگاه اذان گو سه بار قبل از موعد نماز با پخش ترنم گوش نواز اذان شهروندان را به سوی معنویت و حرکت به سمت اقامه نماز دعوت می کند.