جارستان- تصاویر پزو ۲۰۸محصول جدید ایران خودرو که جانشین پزو ۲۰۶می شود منتشر شد. این خودرو ااز ابتدای سال آینده و با قیمت ۶۵ الی ۷۲ میلیون(با آپشن های مختلف) عرضه می شود.(روی عکس ها کلیک کنید)

Peugeot-208-2016-1024-0a

Peugeot-208-2016-1024-0f

Peugeot-208-2016-1024-01

Peugeot-208-2016-1024-12

Peugeot-208-2016-1024-16

Peugeot-208-2016-1024-18

Peugeot-208-2016-1024-29