جارستان: دوهزار متر مربع از پیاده رو های حاشیه سبزه میدان رشت در کمتر از یک هفته آماده شد.

به گزارش جارستان پیاده رو مذکور در حاشیه سبزه میدان رشت از نقاط پرتردد شهر رشت به شمار می رود و چهار ایستگاه فعال تاکسی نیز در این محدوده وجود دارد. بارترافیکی سنگین در بیشتر ساعات شبانه روز و تردد بالای عابرین پیاده از مهم ترین ویژگی های سبزه میدان به شمار می رود.

این در حالی است که در موارد قبل کمتر شاهد آن بوده ایم که پیمانکاران پروژه های عمرانی سرعت عمل اینچنینی را در دستور کار قرار بدهند و همین امر موجب طولانی شدن پروژه های اینچنینی و نارضایتی مردم می شد.

این بار اما در رکوردی جالب، در حالیکه در حین انجام پروژه از سوی مسئولین برق بخشی از سطح تسطیح و رگلاژ شده نیز حفاری شد و چند ساعتی از زمان تیم اجرایی را گرفت؛ در شش روز عملیات تخریب و بازسازی پیاده رو حاشیه سبزه میدان رشت انجام شد.

لازم به ذکر است این پروژه توسط شرکت شهرباران با همکاری مسئولین عمران شهرداری منطقه دو رشت انجام شده است.

حرف تازه