جارستان-کتاب روزنامه نگاری علمی و کاربردی تالیف مجید محمدپور از سوی انجمن متخصصین روابط عمومی ایران در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی تحسین شد.


به گزارش ایسنا، منطقه گیلان، کتاب روزنامه نگاری علمی و کاربردی تالیف مجید محمدپور، استاد روزنامه نگاری و منتشر شده از سوی انتشارات جهاددانشگاهی گیلان، از سوی انجمن متخصصین روابط عمومی ایران در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی تحسین شد.

این جشنواره روز گذشته، ۲۲ تیرماه در محل هتل المپیک تهران به شایستگی با حضور چند تن از نمایندگان مجلس،‌ مدیران رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها و استادان و روزنامه نگاران برگزار شد.

در متن لوح تقدیر جشنواره خطاب به مولف کتاب آمده است، «بدین وسیله جایزه ویژه جشنواره در بخش پدید آورندگان روابط عمومی به پاس تالیف کتاب روزنامه نگاری علمی و کاربردی به حضرتعالی اعطاء می‌شود».

جلد اول این کتاب در۱۵۳صفحه قطع وزیری از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی استان گیلان به رشته تحریر در آمده و به اظهار نویسنده جلد دوم کتاب نیز آماده انتشار است.