جارستان-اسماعیل حاجی‌پور برای چهارمین سال متوالی با حداکثر آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شد.


به گزارش خبرنگار ایسنا،منطقه گیلان در انتخابات شورای اسلامی شهرستان رشت که صبح امروز با حضور عیسی مهدوی فرماندار این شهرستان برگزار شد ، اسماعیل حاجی‌پور با ۱۳ رأی برای چهارمین سال متوالی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

همچنین مهدی رشادنماینده شورای شهر کوچصفهان  با  ۱۳ رأی  به عنوان نایب رئیس و حسن زاهدی نماینده شورای شهر سنگربا ۱۳ رای به عنوان منشی اول، محرم علی رسولی نماینده بخش کوچصفهان با ۱۰ رای به عنوان منشی دوم شهرستان رشت انتخاب شدند.

همچنین در ادامه رای گیری علیرضا عبدی نماینده بخش خمام نیز با۱۳ رای  به عنوان سخنگوی شورای شهرستان رشت انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، شورای شهر شهرستان رشت ۱۵ عضو از شوراهای شهرهای  رشت، سنگر، لشت نشاء، کوچصفهان، لولمان و خشکبیجار دارد.