جارستان: شایعه جدی از تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات استان گیلان حکایت میکند،رضا خضردوست که از سال ٩٢و با شروع فعالیت دولت تدبیر و امیدبه این سمت منصوب شده بود ظاهرا در آستانه تغییر قرارداد.


پیگیری خبرنگار جارستان  از نزدیکان مدیرعامل فعلی حاکی از  احتمال تغییر قریب الوقوع خضردوست میدهد.ظاهرا ریشه این تغییر و تحول نشأت گرفته از بالا گرفتن اختلافات میان خضردوست و یکی از نمایندگان مجلس از حوزه انتخابیه رشت میباشد.نماینده ای که پیش از این بزرگترین حامی خود خضردوست محسوب میشد!

به هرحال هنوز صحت و سقم این خبر از مجاری رسمی تایید نشده امااز مهندس بهاری بعنوان گزینه محتمل جایگیزینی خضردوست نام برده میشود.

منبع : جارستان