جارستان-عکس زیبا از نماز خواندن دکتر محمود احمدی نژاد و غلامحسین الهام در تونل رسالت

دکتر محمود احمدی نژاد و دکتر غلامحسین الهام در تونل رسالت به نماز ایستادند و عکس های نماز خواندن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و دکتر غلامحسین الهام در تونل رسالت منتشر شده است .

.

نماز محمود احمدی نژاد در تونل رسالت