جارستان / رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار با اشاره به شروع آتش سوزی در جنگل های هرزویل منجیل از عصر دیروز، اظهار کرد: تلاش ها برای اطفای حرق همچنان ادامه دارد.

پرندآور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه گیلان، با اشاره به شروع آتش سوزی در جنگل های هرزویل منجیل از عصر دیروز، اظهار کرد: تلاش ها برای اطفای حرق همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مساحت خسارت دیده مشخص نیست، افزود: متاسفانه به دلیل گرمای هوا و صعب العبور بودن منطقه عملیات اطفا به سختی و کند صورت می گیرد.

این خبر متعاقبا تکمیل خواهد شد.