جارستان- یک مرکز آموزشی در جنوب شرقی انگلیس آتش گرفت و چندین بار صدای انفجار مهیب از محل شنیده شد.

وقوع این آتش‌سوزی مهیب در “ساسکس” غربی در بریتانیا با چندین انفجار همراه بود.

به نوشته مترو، بعد از وقوع انفجار در آکادمی «سلسی» در ساسکس غربی،‌ ۱۰ ماشین آتش‌نشانی برای مهار شعله‌های آتش به محل حادثه رقتند.

علاوه بر ساختمان آکادمی که غرق در آتش و دود غلیظ بود، ساختمان‌های اطراف هم با دود سفید پوشیده شدند.

این آکادمی محل آموزش کودکان بین ۱۱ تا ۱۶ ساله است و هنوز گزارشی از تلفات احتمالی و علت حادثه منتشر نشده است.

۴۰۷۴۳۵_۱۴۷