جارستان- شهردار لشت‌نشا با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی این شهر عزل شد.

به گزارش فارس از لشت‌نشا، جلسه استیضاح ابراهیم خوش‌فطرت شهردار این شهر با حضور هر پنج نفر اعضای شورای اسلامی شهر لشت‌نشا برگزار شد.

شهردار لشت‌نشا در جلسه مذکور به پرسش‌های مطرح شده اعضای شورا پاسخ گفت اما این توضیحات برای آنها قانع‌کننده نبود.

از پنج نفر عضو شورای شهر لشت‌نشا چهار نفر رأی به عزل شهردار این شهر دادند و رأی یک نفر ممتنع بود.

خوش‌فطرت با رأی اکثریت اعضای شورا تصدی شهرداری شهر لشت‌نشا را به حنظله الهی سرپرست جدید این نهاد واگذار کرد.

نکته جالب آنکه در روزهای اخیر با تاسی از ماجرای استیضاح شهردار رشت، چند سایت بومی سعی در ایجاد فشار بر شورای لشت نشا داشتند که اینبار اعضای شورای این شهر نشان دادند که مانند برخی از همتایان رشتی خود نیستند و از فشارهای رسانه های اجاره ای نمی ترسند.