جارستان / معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با استاندار گیلان گفت:وعده دولت در خصوص افزایش پست های مدیریتی زنان تحقق یافته و قطعاً گسترش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، منطقه گیلان، دکتر محمدعلی نجفی در دیدار با معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به رشد مطلوب شاخص‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و عمرانی استان اشاره کرد و گفت:در ابتدای دولت یازدهم گیلان رتبه دوم بیکار در کشور بود که این شاخص در حال حاضر به نرخ متوسط کشور رسیده است.

وی با بیان اینکه در بخش عمرانی استان توفیقات خوبی حاصل شده است افزود:پروژه‌های مصوب سفر دولت تدبیر و امید به گیلان نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است.

نماینده عالی دولت در گیلان عنوان کرد:کاهش درآمد کشور در سال ۹۴ شرایط سختی را برای دولت فراهم کرد که انشاء الله در سال ۹۵ با تحولات ایجاد شده شرایط مطلوبی را شاهد خواهیم بود.

وی بر ضرورت گسترش حضور بانوان در بخش‌های مدیریتی و تصمیم گیری تأکید و تصریح کرد:در این مدت تلاش کردیم تا از ظرفیت های بانوان استان در عرصه های مختلف بهره بگیریم .

در این دیدار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به حضور قوی زنان در محافل مختلف اشاره کرد و گفت: این حضور مستمر در بهبود باورها و نگاه‌های اقشار جامعه نسبت به توانمندی  زنان تأثیر بسزایی داشته است.

دکتر مولاوردی به انتظار استفاده از حضور بیشتر زنان در بخش های مدیریتی اشاره کرد و افزود:این مهم از وعده‌های دکتر روحانی بوده که تاکنون تحقق یافته و قطعاً گسترش خواهد یافت.