جارستان / آیا درصورت دستگیری دزد، قانونا می‌توان او را کتک زد؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره کتک زدن دزد این است:

با سلام ساعت ده شب متوجه شدم از پنجره خانه ام شخصی به پشت بام میرود بلا فاصله به پشت بام رفتم جوانی حدود ۱۵ساله را گرفتم به بهانه اینکه توپم افتاده آمدهام ! وشروع به سر وصدا کرد که من دزد نیستم در حالیکه وی را نمی شناختم درهمین اثنا چند جوان دیگر که یکی دو نفرشان از بچه های محل بودند و آدمهای خوشنامی هم نیستند جلو منزلم اجتماع کردند که چرا او را میزنید من ۶۱ ساله هستم وبا پسرم درگیر شدند واورا مضروب کردند که شکایت کردیم و همسایه ها هم شهادت داده اند آنها ادعا دارند که شخص متعرض را زده ایم در حالیکه دروغ می گویند هیچ آثار ضرب وجرحی هم در وی مشهود نیست آیا میتوانند در این مورد اقدامی بکنند آیا بفرض کتک زدن دزد و کسی که ورود به عنف و حریم خانه داشته جرم است ؟ از پاسخ و راهنمائی شما متشکرم

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
اقدام شما در کتک زدن فرد وارد شونده به پشت بام(اگر واقعا او را کتک زده باشید) درست نبوده است. به عبارت دیگر حتی ضرب و شتم فرد دزد نیز مغایر و مخالف با قانون می باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی می بایست ابتدا با پلیس تماس بگیرید و مراتب را از آن طریق طی نمایید.