جارستان / نماینده مردم رشت درمجلس با بیان اینکه ما یک سوم مصرف چای داخلی را در کشور تامین می کنیم،گفت:در موضوع چای مشکلات مدیریتی و مافیا وجوددارد.
جبار کوچی نژاد درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت تولید چای درکشور،گفت:ما ۱۱۰ هزارتن مصرف چای و ۳۰ هزارتن تولید چای داخلی درکشور داریم،اما متاسفانه این میزان را نیز نمی توانیم مدیریت بهینه کنیم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برای بهبود وضعیت چای در کشور باید سه مولفه ی تولید، برداشت و بازرگانی در اولویت قرار بگیرد، تصریح کرد: ما یک سوم مصرف چای داخلی را در کشور تامین می کنیم و این در حالی است که زمانی که در وضعیت تولید و توضیع چای پیچیدگی وجود دارد، بدیهی است که دراین راستا کشاورز نیز متضرر می شود.