جارستان- گروه بومی آرنگ به سرپرستی اشکان اسماعیل زاده، امشب و فردا شب در سالن خاتم الانبیا به اجرای موسیقی ملی خواهند پرداخت.این کنسرت در حمایت از کودکان کار و با شعار”آری به هنر، نه به کار کودک” برگزار و بخشی از عواید آن برای تحقق این شعار اختصاص خواهد یافت.
ابراهیم حساس و شفیع نوروزی به عنوان خواننده و حدیث نیکرو و زینب امانی به عنوان همسرا در این کنسرت،  در مجتمع فرهنگی خاتم الانبیا در ابتدای خیابان سعدی برگزار می شود،حضور خواهند داشت.