پایگاه خبری و تحلیلی جارستان/

بهداد جان داور واقعی مردم اند و حالا هم مهم این است که ما هموطنانت دوستت داریم و تو برایمان همچنان قهرمانی ، شیر مادر حلالت پهلوان که دلها را با جنگیدن شاد کردى