جارستان/المان مهر امام رضا در سالروز میلاد این امام بزرگوار توسط شهرداری منطقه سه در رشت نصب شد.

سمیه رستگار شهردار منطقه سه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان،ضمن تبریک سالروز میلاد امام هشتم(ع) اظهار کرد:شهرداری منطقه سه به مناسبت این روز با سعادت،اقدام به نصب المان مهر امام رضا(ع)،واقع در جانبازان ابتدای بلوار امام رضا(ع)کرده است .