جارستان/لیندون جانسون سی و ششمین رییس جمهوری امریکا از حزب دموکرات بود.

جانسون معاون جان اف کندی بود رییس جمهوری امریکا و پس از ترور او در نوامبر ۱۹۶۳ میلادی به ریاست جمهوری رسید. اکنون افشاگری ای صورت گرفته که نشان می دهد او به روسپی ها علاقه زیادی داشته است.

خرداد: مشخص شده که جانسون برای کاهش اضطرابش با یک روسپی به نام پنی دیدار داشته است آن هم در تگزاس و در دهه ۶۰ میلادی یکی از مشتریان ثابت روسپی خانه ای در آن شهر بوده است. این روسپی خانه در سال ۱۹۷۳ میلادی بسته شد.

این روزنامه اشاره می کند که جانسون دچار استرس های دائمی بوده و گمان می کرده که رابطه جنسی با روسپی ها او را آرام خواهد کرد.

نیویورک پست به نقل از “پنی” یکی از روسپیان مورد علاقه جانسون این افشاگری را انجام داده است. اد میلتون رییس این روسپی خانه نیز این موضوع را تایید کرده است.

او گفته که قوانین سخت گیرانه ای را برای روسپی های شاغل در آنجا وضع کرده بود از جمله آن که مشتریان نیز حق خشن صحبت کردن و استفاده از کلمات رکیک را نداشته اند.