جارستان-رئیس مرکز آمار ایران گفت: آمار جمعیت بر اساس نتایج اولیه سرشماری از مرز ۸۰ میلیون نفر عبور کرده است. اما برای اعلام آمار قطعی و دقیق باید تا پایان دی‌ ماه صبر کرد.

امیدعلی پارسا در جمع خبرنگاران گفت: آمار جمعیت بر اساس نتایج اولیه سرشماری از مرز ۸۰ میلیون نفر عبور کرده است. اما برای اعلام آمار قطعی و دقیق باید تا پایان دی‌ ماه صبر کرد. وی افزود: بر اساس آمارهای اولیه سرشماری نگرانی که رشد جمعیت در سالهای اخیر کاهش یافته به آن شکل وجود ندارد چرا که رشد جمعیت ۱.۲۹ درصد خواهد بود که به این ترتیب برای رشد جمعیت نگرانی جدی وجود نخواهد داشت. رئیس مرکز آمار گفت: دغدغه اصلی این است که نرخ باروری افزایش یابد که برای این منظور باید منتظر بود که نتیجه سیاستهای جمعیتی به کجا می‌رسد.

پارسا در خصوص تعداد نیروهای شرکت کننده در آمار نفوس و مسکن گفت: ۴۰ هزار نفر در سرشماری سال ۹۵ به صورت مستقیم مشارکت داشته‌اند و امیدواریم برای سرشماری ۱۴۰۴ به سمت سرشماری ثبتی مبنا حرکت کنیم تا مراجعه حضوری به حداقل برسد.

تسنیم/