آیت کاظم زاده هریس:بازار مسکن ایران در حالی وارد سه ماهه پایانی سال ٩۵ می شود که بر خلاف پیش بینی های امیدوارکننده ماههای گذشته که حاکی از رونق نسبی بازار بود، همچنان سایه سنگین رکود بر آن خیمه زده است.
اگر چه بخش مسکن که بی شک یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی ایران است، در سالهای پایانی دهه هشتاد یک تنه بار سنگین رشد اقتصادی کشور را به دوش می کشید، در سالهای رکود تورمی و شرایط دشوار ناشی از آن به ناچار متوقف گردید و از حرکت باز ایستاد.
با وجود تلاشهای دولت تدبیر و امید در سالهای اخیر و اجرای سیاستهای حمایتی از قبیل افزایش مبلغ وام خرید مسکن که در راستای افزایش قدرت خریدِ خریداران بوده، تاکنون با وجود افزایش اندک در خرید و فروش ها تعداد خریداران جدیدِ مسکن به پیش بینی های اولیه نرسیده است.
این رشد اندک در مقابل شرایط نامشخص و مبهم پیش رو نتوانسته انگیزه سرمایه گذاری جدید را در سرمایه گذارن بخش مسکن ایجاد نماید. و در عمل سیاستهای حمایتی دولت محترم اثرات جدی و تاثیر گزار بر بازار مسکن نداشته و نتایج حاصل از آن موجب تحرک و رونق بازار نگردیده است.
نکته اساسی و مهم دیگر که بسیار موردِ توجّه سرمایه گذارانِ مسکن است، و آنها را به تداوم سرمایه گذاری در بخش مسکن ترغیب می نماید، ثبات در هزینه های ساخت و ساز و حواشی آن است .
افزایش هزینه هایی که بعضا توسط دستگاههای دولتی ذیربط به سرمایه گذاران تحمیل میشود. نگرانیهایی از قبیل افزایش مبلغِ دریافت مالیات های جدید و یا افزایش هزینه های دریافت انشعابات برق،گاز و آب ،که زمزمه های جدّی در این خصوص شنیده می شود، باعث افزایش تردید سرمایه گذاران میشود.
در کنار این نگرانیها میتوان به احتمال جدی افزایش هزینه های دستمزد و خدمات و قیمت مصالح ساختمانی متناسب با نرخ تورم اشاره کرد که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر دچار تردید کرده است.
توجه به نگرانی های فعالان بخش مسکن در حالی تامل برانگیزتر است که نرخ تورم در بخش مسکن بسیار پایینتر از نرخ تورم در سایر بخشهای اقتصاد کشور بوده است. حتی میتوان ادعا کرد که بخش مسکن نرخ تورم منفی را در سالهای اخیر تجربه کرده است.
حال با توجه به اینکه شرایط دشوار سالهای گذشته که بسیاری از سرمایه گذاران را به خروج از بازار مسکن سوق داده و یا آنها را برای سرمایه گذاری های جدید با تردید جدی مواجه کرده است، برای عبور از رکود و رسیدن به رونق در بخش مسکن بعنوان یک بخش مولد و اشتغال زا ودر نهایت کمک بازار مسکنبه افزایش رشد اقتصادی کشور ، برطرف کردن نگرانی های سرمایه گذاران اصلی ترین مسئله ای است که فعالان بخش مسکن را به سرمایه گذاری بیشتر و تداوم حضور ترغیب می نماید.
افزایش سرمایه گذاری و رونق بخش مسکن می تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی و توسعه مناطق مختلف کشور داشته باشد.
آیت کاظم زاده هریس
کارشناس ارشد شهرسازی
فعال بخش مسکن