جارستان: منشور حقوق شهروندی تضمین کننده حقوق اساسی از جمله حقوق اجتماعی ، ازادی بیان، محاکمه های عادلانه و حفظ حریم خصوصی است .علت عصبانیت افراطیون و دلواپس از ابلاغ ۱۲۰ ماده ای منشور حقوق شهروندی چیست؟ چرا این منشور که شاید یک یادآوری و آگاه سازی برای ملت از حقوق قانونی و اجتماعی و رفاهی و اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است و برگرفته از شرع مقدس اسلام ، قانون اساسی و منشور جهانی حقوق بشر ، برای بزرگان و حتی جارچیان جناح مخالف دولت این مقدار گران تمام شده است. نگاهی به تاریخ معاصر ایران ، این موضوع را به وضوح آشکار می سازد ، چه در زمان قاجار و چه در زمان پهلوی همچنان تفکر دیکتاتوری و فراقانونی در رئوس قدرت وجود داشت که بدلایل امنیتی ، نظارتی و حاکمیتی عدهای حقوق ملت یا عامه مردم را بر نمی تابیدند و همیشه اعمال فشار فرا قانونی به مطالبه گران این حقوق می آوردند. این ناعدالتی ها و فشارها تا جایی پیش رفت که با پیوند دین و روشنفکری و گروه های سیاسی و اجتماعی با ایجاد نارضایتی های اجتماعی و مدنی جرقه انقلاب در ایران زده شد . تا سرانجام جامعه ایران با رهبری امام راحل ، خواست و راهش را ،که حاکمیت رای و نظر مردم با عنوان استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی بود را برپا نماید. انقلابی که پایه و اساس آن حقوق ملت بود که در حکومتهای قبل رعایت نم شد. حال چرا بعد از نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ،هنوز تفکر تندرو و علاقه دارد فضای امنیتی و رابطه ارباب رعیتی در جامعه مردم سالار ایران اعمال گردد، جای بسی تاسف دارد.
پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور شاهد آن هستیم که واکنش ها به این منشور تیتر اول اردوگاه دلواپسان شده است . از ربط دادن این منشور به حقوق های غیر متعارف ، تا داد گاه (ب.ز) و علت نقض برجام توسط آمریکا و بازسازی حلب و … ! برای مثال می بینیم محمد یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، منشور حقوق شهروندی را خلاف قانون وآن را تبلیغات انتخاباتی می داند!!! در صورتی که بند بند این منشور برگرفته از قانون اساسیست و فقط در آذر ماه امسال توسط پاسدار و حافظ قانون ، ریاست جمهور ابلاغ شده است. اگر حافظه خوبی داشتید تهیه این منشور از وعده های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ جناب آقای روحانی بود. در واکنش دیگر سعید جلیلی در خصوص این منشور گفته ؛ امروز دشمن در سطح داخلی می‌خواهد مردم را از تفکر انقلابی بترساند اگر می‌خواهیم در تمامی عرصه‌ها موفقیت پایدار داشته باشیم نباید اجازه دهیم کسانی‌که مدعی وجود کدخدا در دنیا هستند مدافع حقوق شهروندی ملت باشند. حال اگر از ایشان بپرسیم از نظر شما منظورتان از دستاورد و موفقیت چیست، حتما چند ده ساعت حرف و داستان های فلسفی و معنوی برای گفتن دارند. چون دقیقآ ۸سال به عنوان مدرس فلسفه و ایدولوژی انقلاب در مذاکرات هسته ای در تاریخ این کشور نقش بازی کردند وحتما در قرون آینده بخشی از تاریخ ما هستند. اینگونه تاخت و تازها سریع و صریح به منشور حقوق شهروندی نشان داد که این سند، بسیار مهم تر از آن است که برخی پندارند . چون با مطالبه گر کردن مردم ، جلوی بازی های عوام فریبانه دوستان گرفته خواهد شد . اگر نگاهی به فصل ها و ماده های منشور حقوق شهروندی کنیم خواهید دید که داشتن رفاه از همه لحاظ از تامین زیر ساخت و رو ساخت و بهداشت و آموزش و ده ها خدمات دیگر اجتماعی و فرهنگی توسط دولتها و حاکمیت دیگر برای مردم و شهروندان یک هبه و لطف نیست که بخواهیم با یک نمایش در نقش خدمتگزار صادق ملت خود نمایی کنند. بلکه تمامی این خدمات از حقوق اساسی و بایدهای یک شهروند دارای تابعیت جمهوری اسلامی است . یا تفتیش و سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد و پرونده سازی که از علایق این بزرگواران است ،بدون دلیل و حکم قانون خود یک جرم تلقی می گردد. حال باید ریشه یابی کرد که چرا این عزیزان تندرو که در انتخابات های اخیر توسط اکثریت مردمپس زده شدند باز همه جا خود را نماینده این مردم می دانند از ابلاغ منشور حقوق شهروندی همین ملت ، توسط رئیس جمهور منتخب این همه دغدغه دارند و خواب آشفته می بینند.
سید محمد علوی