جارستان- کواکبیان در تذکری آزادسازی حله (عراق) را تبریک گفت. که در ادامه مطهری، با چندین بار تکرار و خنده این موضوع را اصلاح کرد زمانی که تریبون کواکبیان برای تذکر در دقایق پایان مجلس باز شد، او به جای تبریک آزاد سازی حلب سوریه، آزادسازی حله عراق را تبریک گفت که موجب خنده مطهری شد

تابناک/