جارستان- معاونت عملیات سازمان آتش نشانی گفت: در هشت ماه سال جاری تنها ۲۳ درصد از خانه‌های آتش گرفته در رشت بیمه آتش سوزی داشته‌اند.

 در هشت ماه سال جاری آتش نشانان و تیم های امداد و نجات بالغ بر دو هزار و ۵۱۷ مورد اعزام به حریق، حادثه و همچنین ارایه خدمات ایمنی به شهروندان داشته اند.

شهرام مومنی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی گفت: در هشت ماه سال جاری بالغ بر یک هزار و ۱۵۰ مورد آتش سوزی پوشش داده شد که از این تعداد ۳۲۷ مورد آتش سوزی منزل مسکونی بوده که تنها ۲۳ درصد آن دارای بیمه آتش سوزی بوده اند.

وی با بیان اینکه همه روزه شاهد حضور خسارت دیدگان در زمینه آتش سوزی منازل مسکونی و اماکن تجاری هستیم افزود: متاسفانه نبود بیمه های آتش سوزی و مشاهده درد و رنج شهروندان آسیب دیده بسیار سخت و تامل برانگیز است.

وی در ادامه با بیان اینکه آتش در چشم بر هم زدنی ماحصل یک عمر تلاش را از میان خواهد برد افزود: چه خوب است  بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و یا اماکن تجاری یکی از الویت های اصلی هر شهروند باشد تا بواسطه یک حادثه ناخواسته و از بین رفتن سرمایه یک زندگی، شاهد درد و رنج هم نوع هایمان نباشیم.

وی در پایان به تمامی شهروندان توصیه کرد: حتما منازل و اماکن تجاری خود را تحت پوشش بیمه آتش سوزی بهمراه بیمه همجوار نمایند تا در زمان بروز حوادث راهی برای رهایی از تضرر مالی داشته باشیم.

ایلنا