جارستان-رییس کل دادگستری استان گیلان در نشست شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف بیان داشت: آموزش‌ها در شورای حل اختلاف باید متناسب با شرح وظایف پیش‌بینی شده افراد طراحی و برنامه‌ریزی گردد.

نشست شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف به ریاست احمد سیاوش‌پور، رئیس کل دادگستری استان به منظور بررسی مصوبات ۸ ماهه سالجاری و نحوه اجرا شدن مصوبات و نتایج حاصله برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان در ابتدای این نشست با بیان اینکه شورای حل اختلاف در کلیه دادگستری‌ها در حال خدمات‌رسانی به مردم شریف استان است؛ تصریح کرد: فعالیت شورا در کاهش اطاله دادرسی، تکریم ارباب رجوع و توسعه فرهنگ صلح و سازش بر کسی پوشیده نیست در همین راستا باتوجه به اهمیت موضوع لازم است قضات محترم ارتباط خود را با شوراهای حل اختلاف را بصورت مستمر حفظ نمایند.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی و مذهبی گیلان اظهار داشت: وجود شوراهای حل اختلاف در استان منشا خیر و برکت بوده و توسعه آن مستلزم آموزش‌های لازم از جنبه کاربردی و محتوایی می‌باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: آموزش‌ها در شورای حل اختلاف باید متناسب با شرح وظایف پیش‌بینی شده افراد طراحی و برنامه‌ریزی گردد و تداوم و توسعه آن‌ها خصوصا در مقوله صلح و سازش در اولویت قرار گیرد.

در پایان حجت الاسلام میرمحمدی معاون رئیس کل دادگستری استان در امور شوراهای حل اختلاف گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه نمود و در در خاتمه تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ایلنا از رشت،