جارستان-سرپرست اداره پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی گیلان گفت:در روزهای پایانی هفته شاهد کاهش دما و بارش باران هستیم و بارش ها در ارتفاعات و دامنه ها به شکل برف پیش بینی می شود.

مازیار غلامی  گفت:نقشه های هواشناسی نشان دهنده فعالیت جریانات جنوبی و وزش باد گرم(گاهی شدید)طی امروز تا بامداد چهارشنبه در منطقه است.

وی ادامه داد:به تدریج از فردا،موج بارشی جدیدی به منطقه نفوذ و به تناوب تا پایان هفته ضمن کاهش دما سبب بارندگی و وزش باد(بعضی نقاط شدید)خواهد شد.

غلامی اضافه کرد:بارش ها در ارتفاعات و دامنه ها به شکل برف و در برخی مناطق مستعد جلگه ای به صورت مخلوط برف و باران پیش بینی می شود.

سرپرست اداره پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی گیلان گفت:هوای گیلان برای روز سه شنبه کمی ابری تا نیمه ابری،بعضی نقاط وزش باد گرم گاهی شدید و گاهــی افـزایــش ابـر پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد:هوای گیلان برای روز چهارشنبه کمی ابری تا نیمه ابری، به تدریج افزایش ابر،بارندگی و وزش باد،گاهی شدید،ارتفاعـات و دامـنه ها بـارش بـرف و برای پنجشنبه نیز ابری و مه آلود، کاهش دما،بارندگی و وزش باد(بعضی نقاط شدید)،ارتفاعات و دامنه ها بارش برف و برخی مناطق مستعد جلگه ای بارش مخلوط برف و باران و اواخـر وقـت کاهـش نـاپـایـداری پیش بینی می‌شود.

ایسنا منطقه گیلان
رشت