جارستان-آنچه در بخش تصاویر می‌آید قیمت پرفروش ترین موبایل‌های ۵ اینچ و بزرگتر موجود در سطح بازار تهران است.