جارستان- یک راننده درکوچه سرو (جردن) تهران به بیش از ۱۰ ماشین خسارت وارد کرد وپا به فرار گذاشت

 

آخرین خبر/