جارستان-مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: تا پایان مهرماه سالجاری بیش از ۴٨٠ هزار جلد دفترچه درمانی از سوی تامین اجتماعی گیلان برای مشمولین صادر و تجدید شد .

جمیل حق پرست در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان گفت:در هفت ماهه لغایت مهر سال ٩۵ در سطح ٢٧ شعبه اجرایی تامین اجتماعی استان ببیش از ۴٨٠ هزار جلد دفترچه درمانی بمنظور برخورداری بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تبعی مشمول صادر و تجدید شد .

وی ادامه داد: حدود ١٠ درصد این تعداد دفترچه های جدید و برای اولین بار بوده و قریب به ٩٠ درصد آن مربوط به دفترچه های تجدید شده برای چندمین بار بوده است .

حق پرست اضافه کرد: استفاده از خدمات درمانی بعنوان یکی از عمده ترین خدمات سازمان تامین اجتماعی محسوب شده و در دو قالب مستقیم در مراکز ملکی بصورت رایگان و غیر مستقیم از طریق خرید خدمت انجام می‌گیرد .

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ٣٩١ هزار بیمه شده اصلی و افزون بر ١٠۶ هزار مستمری بگیر گیلانی به اتفاق افراد تحت تکفل خود از خدمات تامین اجتماعی استان برخوردار هستند و بمنظور ارائه تعهدات به این گروهها ماهانه بالغ بر ١۴٠ میلیارد تومان پرداخت می شود.

@jarestan_news