جارستان-معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: هوای تهران با میانگین شاخص کیفی ۱۰۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره‌ کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره وضعیت کیفی هوای امروز (پنج شنبه) پایتخت نشینان اظهار داشت: بر اساس داده‌‌های به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، هوای تهران در ۲۴ ساعته گذشته منتهی به ساعت ۸ صبح امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

وی ادامه داد: میانگین ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون به میزان ۱۰۵ بیانگر قرارگیری کیفیت هوای امروز تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره دیگر شاخص‌های کیفیت هوای تهران بیان داشت: مونوکسید کربن به میزان ۴۷ در شرایط پاک و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون به میزان ۶۴ در شرایط سالم؛ وضعیت دیگر شاخص‌های کیفی هوای امروز تهران هستند.

رستگاری درباره ناسالم‌ترین مناطق امروز پایتخت بیان داشت : ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرداری منطقه ۱۵ با میانگین شاخص کیفی ۱۰۵؛ ناسالم‌ترین منطقه امروز پایتخت برای تمام افراد جامعه گزارش شده است.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی، ریوی و تنفسی از حضور و انجام فعالیت‌های بدنی در فضای آزاد خودداری کنند، البته این توصیه مشمول سایر شهروندان نیز می‌شود.