جارستان- احتمال محکومیت رونالدو به ۶ سال زندان وجود دارد.
رونالدو اخیرا به فرار مالیاتی متهم شده و یک سایت مدعی شده که این بازیکن ۱۵۰ میلیون یورو فرار مالیاتی دارد. خوسه ماریا مویندو دبیرکل Gestha در این رابطه در برنامه ال‌مون گفت: ممکن است رونالدو به ۶ سال زندان محکوم شود. اطلاعات موجود درباره رونالدو نشان می‌دهد که ممکن است او بیش از ۱۶۰ میلیون یورو فرار مالیاتی داشته باشد.
خوسه مدعی شده که با یک جرم سنگین روبرو هستند چراکه کمترین جریمه برای هر سال فرار مالیایت، دو سال زندان است.

خبرآنلاین/