جارستان-خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در وبسایت خود گزارش داد: «”حمد بن محمد الشرقی” شیخ نشین “الفجیره” امارات در اولین پاسخ به تهران درباره سیطره کامل ایران بر تنگه هرمز و مسئله بستن آن گفت: “تهدید به بستن تنگه هرمز دیگر جایی ندارد و ما به این تهدیدها اهمیت نمی دهیم.»

این مقام اماراتی در ادامه ادعا کرد: «خط لوله نفتی که اخیرا به بهره برداری رسیده و برای انتقال ۷۰ درصد از نفت تولیدی امارات به بازارهای جهان آماده است، ایده ای عملیاتی در کوتاه مدت و بلند مدت است؛ به این معنا که تهدید به بستن تنگه هرمز دیگر قدیمی شده و اهمیتی ندارد.»

حمد بن محمد الشرقی در ادامه افزود: «هر گاه ایران سخنی بگوید ما هم طرح ریزی می کنیم و برنامه ریزی های ملی برای مقابله با چنین سخنانی داریم.»

گفتنی است که امارات در حالی پاسخ خود به ایران را رسانه ای کرده است که از داشتن جایگزین برای تنگه هرمز از سمت دریای عمان خبر داده است.

جام نیوز