جارستان- رئیس جمهور منتخب آمریکا در اظهاراتی از سیاست های مالی و نظامی چین انتقاد کرد.

که در این انتقاد ترامپ هیچ گونه رویکرد آشتی جویانه نسبت به چین وجود ندارد.

این در حالی است که ترامپ پس از ۳۷ سال اولین رئیس جمهور آمریکا بود که با رئیس جمهور تایوان گفت وگوی تلفنی داشته است.

این موضوع موجب واکنش چین را برانگیخت و آن را اقدامی حیله گیرانه از سوی رئیس جمهور تایوان دانست.

ترامپ که پیش از این و در طول مبارزات انتخاباتی خود انتقادات تندی به سیاست پولی چین داشت این انتقادها را نیز ادامه داد.

دونالد ترامپ در توئیت خود چین را به این امر متهم کرده که ارزش پول خود را برای رقابت با شرکت های آمریکایی کاهش داده است.

وی علاوه بر این گفته است که چین در حال ساخت مجتمع های نظامی در دریای چین جنوبی است.

میزان